| Signup

Истината такава, каквато можеше да бъде!? Или частна теория на НЕвероятностите!

Bulgarian - Humor, Stories, Fun
http://neverojatno.wordpress.com/

NetworkedBlogs is closing down

Details here