Add Your Blog | | Signup
КНИГИТЕ.НЕТ · 9M ago

Кой шрифт да бъде кирилизиран?

Гласувайте в ан­ке­та­та за без­платна ки­ри­ли­за­ция на шриф­тове със сво­бо­ден ли­ценз...
КНИГИТЕ.НЕТ · 11M ago

The Handwritten Constitution of the Russian Federation

Рукописная Конституция Российской ФедерацииThe Handwritten Constitution of the Russian FederationIf you like this site and find it useful, help us to make it better by giving feedback, sugge...
КНИГИТЕ.НЕТ · 1Y ago

Оперната звезда Анита Рачвелишвили със специално обръщение към българската публика във връзка с гостуването си в Пловдив за участие в мащабната продукция на операта „Кармен“

Звездата от сцените на Ла Скала и Метрополитън Опера Анита Рачвелишвили ще омагьоса пловди...
КНИГИТЕ.НЕТ · 1Y ago

Reciprocity between friends

If every day I'm forced to drink English cider through its ads that televisions show me se...
КНИГИТЕ.НЕТ · 1Y ago

Font Gremi | Шрифт Gremi

Gremi is a modern sans font family with 11 weights.Author | Автор: Stefan Peev, Context Ltd | Стефан Пеев, издателство КОНТЕКСТThe project on HELLOFONT↑ НачалоKNIGITE.NET • Интернет книжарни...
КНИГИТЕ.НЕТ · 1Y ago

Боб Дилън с Нобелова награда за литература

БОБ ДИЛЪН"A Hard Rain's A Gonna Fall"(„Пороен дъжд ще завали“)Кажи, къде беше, момче синео...
КНИГИТЕ.НЕТ · 1Y ago

Font Varna | Шрифт Varna

This is a work in progress. Very far from the final touch. But the project is promising. I...
КНИГИТЕ.НЕТ · 1Y ago

Слугата господар

До­ка­то си пре­хвър­лям на­ум аб­сур­ден на пръв поглед мо­дел за вис­ше­то ни обра­зо­ва...
КНИГИТЕ.НЕТ · 1Y ago

HK Grotesk Cyrillic | Free

HK Grotesk now has greater lan­gua­ge sup­port with the ad­di­tion of Cyril­lic cha­rac­te...
КНИГИТЕ.НЕТ · 1Y ago

Многознанието не научава хората да бъдат умни

Покрай ед­на исти­на днес се раз­про­стра­ня­ват де­сет­ки ин­фор­ма­цион­ни лъ­жи: пре­дим­но пред­на­ме­ре­но, но ня­къ­де и от глу­пост и къ­со­глед­ство. Не­вяр­на­та и­нфор­ма­ция е всъщ­ност пуб­ли­чен раз­стрел на об­ществе­но­то мне­ние, за­щ...