Add Your Blog | | Signup
李江却台語文教基金會 · 2M ago

2018有影‧講台語~台語短片徵選(延長至4/30)

│活動網站│http://lkkpomia.tgb.org.tw│活動網站│成功大學台灣文學系蔣為文教授說明主題民視台語講世事主持人MOMO、李江却台語文教基金會執行長陳豐惠邀請逐家來參加鬥陣來hip台語影片,發揮你ê影響力
李江却台語文教基金會 · 1W ago

【台語sa攏有】Tī江湖走跳 一定ài知ê法律智識

日期:2018/5/2(三)晚上7:30~9:30主講人: 陳頂新詹姆士國際法律事務所律師國立臺灣海洋大學海洋法律研究所博士班客家委員會法規會暨訴願審議委員會委員●第一講:勞資爭議     上下班路--裡發生車禍,kám算職業災害?●第二講:車禍處理實務     發生車禍,tio̍h-ài按怎處理?●第三講:遺囑問題     Hua̍t-lo̍h身後事,liōng早寫遺囑●第四...
李江却台語文教基金會 · 1W ago

【台語sa攏有】戰爭tsham和平 ê生死藤纏--《台灣民主歌》ê國族認同

主講人: 丁鳳珍(台中教育大學台灣語文學系副教授)主辦單位:李江却台語文教基金會講座地點李江却台語文教基金會台北市萬華區中華路一段106號9樓TEL:(02)2311-2199#台語sa攏有#李江却台語文教基金會
李江却台語文教基金會 · 4W ago

《流浪者ê 歌》黃晴美

恭喜!《台文BONG報》,生日快樂感謝!《台文BONG報》,我ê 催生者62 年前,kiu tī ma-ma 溫暖ê 腹肚內Kui 日聽優美ê 歌曲,我ê 母語1跳出來ma-ma 腹肚外ê 世界我mā beh 唱這種歌我mā 會hiáu 唱這種歌囉我唱了bōe-bái  大聲唱我ka-kī 編ê
李江却台語文教基金會 · 4W ago

紀念溫柔、堅定ê母語運動者:黃晴美

陳豐惠(李江却台語文教基金會執行長)二月初聽著晴美姊tī瑞典過身ê消息,雖bóng心肝tiuh-tiuh疼,但是koh有淡薄仔感覺伊tsiânn有「福氣」-除了伊thang脫離幾若年來ê失智以外,聽講過身進前無艱苦偌久;顛倒是對晴美姊ê翁婿Percy-八十幾歲ê藝術家紳士-tsiok oh承擔這个意外ê打擊感覺真毋甘。大部份了解四二四刺殺蔣經國事件ê有志大概lóng知影晴美姊是...
李江却台語文教基金會 · 4W ago

「晴美。天涯。人間」 黃晴美(1939-2018) 紀念座談會

鮮為世人所知的刺蔣案女英雄─黃晴美,讓我們再認識刺蔣案、重新認識黃晴美女士。
李江却台語文教基金會 · 4W ago

【影像】20180310阿却賞~台語繪本頒獎典禮

2018/3/10(拜六)下晡三點至四點台灣基督長老教會雙連教會台北市中山區中山北路二段111號2017阿却賞頒獎典禮(流程)2018.3.10雙連長老教會803室主辦:李江却台語文教基金會協辦:長老教會總會台灣族群母語推行委員會、雙連長老教會主持:李江却台語文教基金會            陳豐惠執行長致詞:李江却台語文教基金會
李江却台語文教基金會 · 1W ago

【台語sa攏有 Feat.前衛出版】20180307研究二二八 ê心得kap心情

2018年3月7日(拜三)19:30 - 21:30主講人:陳儀深 教授(中研院近代史研究所副研究員、台灣口述歷史學會理事長)●意識形態ài向歷史事實ànn頭
李江却台語文教基金會 · 1M ago

頒獎典禮】2017阿却賞台語繪本

招您來鬥鬧熱2018/3/10(拜六)下晡三點至四點台灣基督長老教會
李江却台語文教基金會 · 1M ago

2017年阿却賞(A-Khioh Siúnn) 台語短篇小說組kap台語繪本故事組獎勵金入選名單

台語短篇小說組無取幼兒kap國小低年級為對象ê繪本故事 獎金5,000作者: 鍾育紋 Tsiong Io̍k-bûn篇名:鳥仔囡揣媽媽  Tsiáu-á Kiánn Tshuē Ma-ma