Add Your Blog | | Signup
李江却台語文教基金會 · 3W ago

【台語sa攏有】Tuì台語青年到志願農民ê人生路

9月6日(三)19:30 - 21:30 講座地點:財團法人李江却台語文教基金會(10843 台北市中華路一段106號9樓) 主講人:賴青松(學生時代bat做過成大台語社社長,bat tī主婦聯盟共同購買中心食頭路。「穀東俱樂部」發起人。) 主持人: Lîm Chìn-khun(愛唱歌ê作穡人)  講座內容: ●成大台語社ê台語文啟蒙 ●台語家庭生活ê實驗kap心得 ●新農民ê...
李江却台語文教基金會 · 3W ago

【民視台灣學堂】 2017.8.31講台語當著時:認識重疊的四字詞 組合規則與聲音變化—林佳怡、陳豐惠

李江却台語文教基金會 · 3W ago

【民視台灣學堂】2017.8.24講台語當著時:下課以後自己學 善用資源學台語 —林佳怡、陳豐惠

李江却台語文教基金會 · 3W ago

【民視台灣學堂】2017.8.17講台語當著時:台語常常會唸錯 教育、環境皆原因 —林佳怡、陳豐惠

李江却台語文教基金會 · 3W ago

【民視台灣學堂】 2017.8.10講台語當著時:繼續學習羅馬字 複習符號與調號—林佳怡、陳豐惠

李江却台語文教基金會 · 1M ago

【民視台灣學堂】2017.8.3講台語當著時:台語華語大不同 聲母 韻母 聲調 —林佳怡、陳豐惠

李江却台語文教基金會 · 3W ago

【台語sa攏有】俗物有好貨--台灣民俗kap俗文學

李江却台語文教基金會 · 1M ago

【民視台灣學堂】 2017.07.27講台語當著時:輕聲與疊詞 台語華語大不同—林佳怡、陳豐惠

李江却台語文教基金會 · 1M ago

《臺江臺語文學》第二十四期專題徵稿啟事

第24期:2017年11月初5出版、11月15上市;9月20截稿。「創作kap文學研究」專題,在編輯部淺想,是ngē-táu ê主題。一,文學創作研究,a̍h tō是論文,讀--起-來ká-ná lóng tīng-khok-khok;專題bú--落-去,lán ê讀者無tiānn ē「嫌硬」、khah無趣味。Tse是一般的ê tshui想kap閱讀印象。二--者,臺語學者(教...
李江却台語文教基金會 · 2M ago

【轉分享】我 ê 母語寫作 kap 閱讀經驗-予母語初學者

主題:我 ê 母語寫作 kap 閱讀經驗-予母語初學者主講:Tō͘ Sìn-liông(杜信龍)時間:2017/08/11,拜五,暗時7點半地點:三餘冊店(新興區中正二路214號,óa 捷運文化中心站 1 號出口)費用:1人 / $50(現場報名就會使,費用現場交)