Add Your Blog | | Signup
李江却台語文教基金會 · 2W ago

2017阿却賞

李江却台語文教基金會 · 3W ago

影片【台語sa攏有】台語按怎寫khah會通

李江却台語文教基金會 · 3W ago

【台語sa攏有】2017/11/8(拜三)母語這條路

暗時7:30~9:30(7:00起入場)講座地點臺灣基督長老教會雙連教會-九樓聯誼廳台北市中山區中山北路二段111號詢問專線TEL:(02)2311-2199http://www.tgb.org.tw共同主辦:李江却台語文教基金會長老教會總會台灣族群母語推行委員會雙連教會牛埔庄講義所●母語kap我ê成長●母語kap主唱●母語kap做阿爸●分享閃靈上新台語電影〈衝組〉主講人:林昶...
李江却台語文教基金會 · 1M ago

【台語sa攏有】台語按怎寫khah會通

2017/10/11暗時七點半開始講座地點李江却台語文教基金會台北市萬華區中華路一段106號9樓TEL:(02)2311-2199http://www.tgb.org.tw主講人: 劉承賢(清華大學語言所博士)主持人: Ông Hōebûn(bat提過教育部、阿却賞、海翁台語文學獎)●為啥mi̍h ài寫台語
李江却台語文教基金會 · 1M ago

【民視台灣學堂】 2017.9.21講台語當著時:認識台語的腔調差異—林佳怡、陳豐惠

李江却台語文教基金會 · 1M ago

【民視台灣學堂】2017.9.14講台語當著時:"台灣話文"論戰 話說從頭 —林佳怡、陳豐惠

李江却台語文教基金會 · 1M ago

影片【台語sa攏有】Tuì台語青年到志願農民ê人生路

▋題目:Tuì台語青年到志願農民ê人生路 ▋主講人:賴青松(學生時代bat做過成大台語社社長,bat tī主婦聯盟共同購買中心食頭路。「穀東俱樂部」發起人。) ▋主持人:Lîm Chìn-khun(愛唱歌ê作穡人) ▋時間:2017/09/06(三)19:30-21:30▋主辦單位:李江却台語文教基金會
李江却台語文教基金會 · 1M ago

【民視台灣學堂】2017.9.7講台語當著時:變調的理由與不變調的問題 —林佳怡、陳豐惠

李江却台語文教基金會 · 2M ago

【台語sa攏有】Tuì台語青年到志願農民ê人生路

9月6日(三)19:30 - 21:30 講座地點:財團法人李江却台語文教基金會(10843 台北市中華路一段106號9樓) 主講人:賴青松(學生時代bat做過成大台語社社長,bat tī主婦聯盟共同購買中心食頭路。「穀東俱樂部」發起人。) 主持人: Lîm Chìn-khun(愛唱歌ê作穡人)  講座內容: ●成大台語社ê台語文啟蒙 ●台語家庭生活ê實驗kap心得 ●新農民ê...
李江却台語文教基金會 · 2M ago

【民視台灣學堂】 2017.8.31講台語當著時:認識重疊的四字詞 組合規則與聲音變化—林佳怡、陳豐惠