Add Your Blog | | Signup
Allt om ingenting · 8M ago

Svar till Hanna Brus om hållningen och smärta

Hanna Brus begår samma misstag som en majoritet gör när de studerar hållning, det är att titta på vad som är normalt, friska patienter. Det vill säg en frånvaro av smärta och inte till de vi...
Allt om ingenting · 9M ago

Vi har ett riktat informationskrig mot oss som medborgare

I DN 2016-08-06, deltog Rolf Ekéus som en av underskrivarna till artikeln; ”Terrorismen större hot mot Sverige än Ryssland”När det gäller Ryssland och ursäktarna, bland annat just Rolf Ekéus...
Allt om ingenting · 10M ago

Förortskalifaten, en socioekonomisk situation

Helt apropå artikeln av Jonas Andersson i Expressen. "Därför växer förortskalifaten fram"Bra uppfattat av den situation som råder i våra förorter, i de så kallade förortskalifaten och varför...
Allt om ingenting · 1Y ago

Dessinformation och hybridkrig mot Sverige

Det borde egentligen inte vara svårt med förståelsen och insikten över det pågående hybridkrig vi utsätts för redan idag, där det är Moskva som ligger bakom som finansiär och orkestrerar myc...
Allt om ingenting · 1Y ago

Sverige och regeringen vill ha andrum, flyktingar och migranter har inget andrum

Vilka behöver egentligen ett andrum, tror knappast att det är vi som behöver andrum och nedlåsta gränser. Johanna Jönsson (C), utrycker det på absolut det bästa sättet och det kommer ett län...
Allt om ingenting · 1Y ago

En brun-svart svensk politik

Vår statsminister Lövén har åter splittrat samordningen under statsministerns kansli. Det var en beslutsordning som sjösattes efter tsunamikommitténs slutsatser för en bättre samordning och ...
Allt om ingenting · 1Y ago

Rashygien går fortfarnde hem när SVT, kör transfoba sketcher

Att skämt som dessa går hem i SVT är ett uttryck för att det svenska samhället fortfarande inte helt har övergivit de gamla föreställningarna om ras, de om ras och rashygien, vilket även utr...
Allt om ingenting · 1Y ago

Idag är det alltså fars dag 2015

Idag är det alltså fars dag 2015, min far är nu över 80 år gammal född 1932. En riktig kraft i denna karl fortfarande och frisk i sin kropp, till skillnad vad de svenska läkarna, läkarvetens...
Allt om ingenting · 1Y ago

Det nygamla koloniala Ryssland, Novorossiya

Det är för sent Hans Blix. När de, Ryssland redan har startat sin expansion genom att invadera Ukraina och genom att i strid med internationell rätt annektera Krim. Det är ett uppsåt som mär...
Allt om ingenting · 1Y ago

Den ryska invasionen av Ukraina

Det ryska hybridkriget eller snarare invasionskriget, vad det medför blir betydligt mer synligt och uppenbart under det rådande läget i Östeuropa och inte minst i Ukraina.Indoktrinering av b...