Add Your Blog | | Signup
connectiv · 3d ago

Fedora set desktop background

Select a picture in /home/Pictures and right-click on it and choose “select as wallpaper”. Advertisements
connectiv · 4W ago

Timer in Fedora

In Fedora bestaan veel timers, bijvoorbeeld kteatimer https://www.kde.org/applications/games/kteatime/ De eenvoudigste timer maak je zelf. open terminal en type sleep x [s,m,h] && mplayer [f...
connectiv · 1M ago

Stilte en muziek; Silence and music

Muziek wordt vaak toegepast om de stilte te doorbreken. In parkeergarages, toiletten, winkels en andere ruimtes hoor je muziek. Geluidsbehang is het, om een plezierige sfeer te scheppen. Mus...
connectiv · 2M ago

Conservation Agriculture

Continue minimale bodembewerking Today tillage is seen as destroying organic matter that can be found within the soil cover. No-till farming has caught on as a process that can save soil org...
connectiv · 2M ago

install #fedora26 #cowsay #fortune

Install fortune: sudo dnf install fortune-mod Type in in your terminal and read a fortune. install cowsay sudo dnf install cowsay close terminal and reopen and type cowsay [words] and look a...
connectiv · 2M ago

install nvpy in fedora

python-tk not found, should be python tkinter … sudo dnf install python python-pip python-markdown sudo dnf install tkinter python-setuptools sudo pip install nvpy Create a file in your home...
connectiv · 2M ago

read .docx in fedora with docx2txt on cmd line

installeer https://github.com/ankushshah89/python-docx2txt uitpakken in de terminal gebruiken docx2txt [bestandsnaam.docx] (als in juiste map) de tekst verschijnt in terminal. selecteer en p...
connectiv · 2M ago

write bash script cowsay |fortune

zie https://connectiv.wordpress.com/2017/07/19/install-fedora26-cowsay-fortune/ (thanks to https://askubuntu.com/questions/16428/showing-a-cowsay-fortune-in-every-new-terminal-session and to...
connectiv · 2M ago

#Roest en #heermoesthee #rust #horsetail

Er zijn allerlei websites die heermoesthee aanprijzen als middel tegen roest (Puccinia allii) https://www.mijntuin.org/articles/roest-op-prei-ui-sjalot-puccinia-allii in planten. Aangezien m...
connectiv · 3M ago

Change #tab width in #Thunderbird de breedte van tabs wijzigen

Ik wil graag de tabs in Thunderbird dezelfde afmetingen geven. Ga daarvoor naar Het Thunderbird Menu. I prefer my Thunderbird tabs all the same size. Go to display the Thunderbird menu and c...