Add Your Blog | | Signup
HYPERBOREA · 1d ago

Venecijanski karneval, pozorište na vodi, Boris Jovanović Kastel

Venecija je bila i ostala prijestonica Mediterana. U tom stjecištu razlika, ovaj grad dana...
HYPERBOREA · 1d ago

Ruka, Miloš Galetin

Ruka koja je podigla jesen.Koja je držala mač i reč.I poljubila nebo.Ruka koja čeka pticu.Koja drhti, ćuti i stvara,Miluje kosu, pati i razaraPrazno.Ruka koje je ukrotila vuka,Umorna posle k...
HYPERBOREA · 1d ago

Pjevanje nad kostima, Klarisa Pinkola Estes

Uvod u knjigu Žene koje trče s vukovimaPjevanje nad kostimaDivlji svijet i divlje žene ugrožene su vrste. Tijekom godina gledali smo kako instinktivnu žensku narav pljačkaju, potiskuju i pre...
HYPERBOREA · 1d ago

Poezija, Sergej Beuk

Kamen/kuća bez prozora i vrata Prostor bez svetlosti, forma bez obrisa,Kao telo u kome nik...
HYPERBOREA · 4d ago

Otac, Tea Tulić

– Svugdje smo putovali. Koji god grad želiš, izaberi, sad ću ti ga nacrtati! – otac kaže.G...
HYPERBOREA · 5d ago

Dnevnik glavobolje, Milan Dobričić

/odlomci/-  Nikome.-  Nekome?- Ma kome.-  Svakome?-  Nikome.HorCrnim dimom da postanem, u ...
HYPERBOREA · 1W ago

Šta treba čitati?, Edin Pobrić

“Ono što se uopšte može kazivati, može se kazati jasno, a o čemu se ne može govoriti o tom...
HYPERBOREA · 1W ago

Preporuke za sajam knjiga 2017

1. Pohvala oportunizmu, Marek Toman, ClioPisac i diplomata Marek Toman svakog dana odlazi ...
HYPERBOREA · 1W ago

Moderato Cantabile , Arsen Dedić

Rijeka donosi jesendugo umire gradi u nama toliko ljetami smo siročad svijetaReci da li će...
HYPERBOREA · 1W ago

Otišla, Karl Sandberg

Svi su voleli Čik Lorimer u našem gradu.Nadaleko i naširokoVoleli su je svi.Jer svi mi vol...