Add Your Blog | | Signup
Ivar Bakke - Man of letters · 2W ago

Et spørsmål om perspektiv

Kontrastene i livet er noe som har slått meg, as time goes by. Hvordan samme person eller samme sted kan ta seg utrolig forskjellig ut, avhengig av hvor en befinner seg i livet. Erindringen ...
Ivar Bakke - Man of letters · 1M ago

Catchy22 - Bodø

Bodø har sine øyeblikk. Vi blir værende fordi vi husker de mange vakre av dem, og vi blir like overrasket hver gang sommeren lar vente på seg. Men når den først kommer er alt tilgitt. Byen k...
Ivar Bakke - Man of letters · 1M ago

"nisjissjin !"

Jeg falt litt i staver over denne 20 år gamle teksten. Slik kunne altså verden fortone seg da jeg var bonde i Steigen i det herrens år 1997: I vinter har kyrne mine blitt foret av både tyske...
Ivar Bakke - Man of letters · 1M ago

Prøysen med friske øyne.

Knut Imerslund (red.): «Alf Prøysen -idylliker eller opprører?»Oplandske Bokforlag. «Alle» kjenner Prøysen, d.v.s. har hørt noe av ham på radio. Men å få øynene opp for hans forfatterskap ka...
Ivar Bakke - Man of letters · 2M ago

Dybdeboring og drivverdige funn.

Alf van der Hagen: «Dialoger 2»Hvis du er en av disse som går til litteraturen for å se om det er noe du kan bruke der, er kanskje denne boka å betrakte som et drivverdig funn. Noen av skatt...
Ivar Bakke - Man of letters · 2M ago

Gudsbekjemperen Zapffe

Peter Wessel Zapffe: ”Lykksalig pinsefest”Pax Forlag 1999Tittelen krever en nærmere forklaring. "Gudsbekjemperne" var en intellektuell gruppe i det tsaristiske Russland. Til forskjell fra s...
Ivar Bakke - Man of letters · 2M ago

Solhjells forsvar for det bestående.

Både parti og velgere i SVer ofte mer komfortable med å flagge moralske identitetsmarkører enn å utøve politisk makt og måtte ta ansvar for beslutninger. Bård Vegar Solhjell tilhører høyrefl...
Ivar Bakke - Man of letters · 3M ago

Dagens anti-intellektuelle Trumpister er positivisme-kritikernes ideologiske lausunge.

Hvordan gikk vi oss bort ifra maktkritikk av et innbilt kunnskapsmonopol til en maktfullkommen ignorering av kunnskap. Det var jo slett ikke meningen?Filosofen Hans Skjervheim argumenterte f...
Ivar Bakke - Man of letters · 4M ago

Om uskarpe bilder og dagklare minner.

Ivar Bakke - Man of letters · 4M ago

Historietime med Ottar Brox

Ottar Brox gir en middelaldrende leser håp for alderdommen. Det er oppmuntrende å lese en slik vital og relevant deltaker i den offentlige samtalen som har bikket 84 år. Ulikt mange av sine ...