Add Your Blog | | Signup

Priest catholic, priest, diocese, san pablo

http://frjessie.blogspot.com/
Priest · 11M ago

Ezekiel 37, 12-14

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel 37, 12-14 Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos: “Magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko: Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko k...
Priest · 1Y ago

Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45 Noong panahong iyon: Nagpasabi kay Hesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, “Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit.” Ngunit nang marinig ito n...
Priest · 1Y ago

Juan 7, 40-53

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Juan 7, 40-53 Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Hesus ang nagsabi, “Tunay ngang ito ang Propetang hinihintay natin!” “Ito nga ang Me...
Priest · 1Y ago

Salmo 7, 2-3. 9bk-10. 11-12

Salmo 7, 2-3. 9bk-10. 11-12 Tugon: Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa ‘yo’y lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan; iligtas mo ...
Priest · 1Y ago

Lucas 8, 15

Lucas 8, 15 Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat sa Salitang nagbubuhat sa Poong D’yos ng liwanag, sa t’yaga’y aaning ganap.
Priest · 1Y ago

Jeremias 11, 18-20

Aklat ni propeta Jeremias 11, 18-20 Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako’y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang...
Priest · 1Y ago

Facebook Apps or Facebook Bdge

Changing the blog themes will make you rearrange the widgets and badges and applications in the side bars. Facebook is one of the most innovative and revolutionary social media application a...
Priest · 1Y ago

Salmo 33, 17-18. 19-20. 21 at 23

Salmo 33, 17-18. 19-20. 21 at 23 Tugon: Sa D’yos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid ...
Priest · 1Y ago

Karunungan 2, 1a. 12-22

Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan 2, 1a. 12-22 Sinabi ng masasama: “Tambangan natin ang taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak; ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa ka...
Priest · 1Y ago

+Meynardo

We pray for the repose of the soul of Meynardo Manalo, The father of Rev. Fr. John Derick Manalo, the priest director of the Second Ecclesiastical District of the Diocese of San Pablo of the...