Add Your Blog | | Signup
PROJEKTA SURINAME · 2d ago

VN-lidlanden maken afspraken over de economische versterking van vrouwen

Wereldwijd is de arbeidsmarkt aan verandering onderhevig en de economische empowerment van...
PROJEKTA SURINAME · 2W ago

Suriname vraagt in raptempo EITI-kandidaatschap aan

PROJEKTA zet zich vanaf 2010 in voor meer bewustwording over de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI),  een wereldwijd initiatief voor transparantie in de zogeheten ‘extractiv...
PROJEKTA SURINAME · 3W ago

Basistraining Evenementen Organiseren

Culturele en sportactiviteiten dragen bij aan het vormen van assertieve, pro-actieve en cr...
PROJEKTA SURINAME · 1M ago

Planmatig werken als organisatiecultuur

Op zaterdag 4 en zondag 5 maart heeft Projekta de training Projectplan Maken (plan van aan...
PROJEKTA SURINAME · 1M ago

Statistieken en de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2016

PROJEKTA, met bijdragen van het ABSHet thema van de vorige Internationale Dag van de Democratie (15 september 2016) was: “Democracy and the 2030 Agenda for Sustainable Development”. Hier is ...
PROJEKTA SURINAME · 1M ago

Wordt 2017 het jaar van bestuurlijke transparantie en rekenschap?

De President heeft eind september 2016 tijdens zijn Jaarrede over het beleid in het Dienst...
PROJEKTA SURINAME · 2M ago

Grote dromen en ons milieu

Met bijdragen van: Rudi van Kanten, Lisa Best, Nancy del PradoSinds het aantreden van de Regering in 2015, zijn er diverse grootse plannen aangekondigd die veelal met geleend geld moeten wor...
PROJEKTA SURINAME · 2M ago

Zandafgraafvergunningen ondergraven goed bestuur

Onderstaand persbericht is op vrijdag 17 februari verstuurd naar alle media.Zandafgravinge...
PROJEKTA SURINAME · 2M ago

Training Projectplan Maken

Een Plan van Aanpak (ook wel: een projectplan) is een hulpmiddel om processen planmatig vo...
PROJEKTA SURINAME · 3M ago

De doorsijpelwaarde van bulkwater-export

Tekst: Ravic Nijbroek – beeld: dWT Archief. Dit artikel is verschenen in het katern Mens e...