Add Your Blog | | Signup

Tradiling tradiling | Translation and language

http://www.tradiling.net
Tradiling · 6d ago

Writing in a second language

The recent award of the Nobel Prize for Literature to Kazuo Ishiguro, one of my favourite authors, set me thinking about the number of first-rank authors who write in a language that is not ...
Tradiling · 1W ago

La prueba de Bechdel

Este año la ceremonia de los Oscar (4 de marzo) y el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) casi coinciden, en un ambiente enrarecido y reivindicativo, y en el cual las dos efemérides se...
Tradiling · 3W ago

Contronyms

You’ve just got to love contronyms: words that also mean their opposite. For example, “to sanction”, which can mean both to approve an action and to impose a penalty for an action. Now, if y...
Tradiling · 4W ago

El mundo anglosajón

¿Hay expresiones que te irritan? Seguramente, sí. Una de las expresiones que me fastidia es el mundo anglosajón (o la variante países anglosajones). Lo explico. Primero, hay que decir que la...
Tradiling · 1M ago

Escrius o tradueixes?

Aquest és el títol del 26è Seminari sobre la Traducció a Catalunya d’enguany, en què traductors/res que escriuen i escriptors/res que tradueixen debatran sobre l’estat de la traducció literà...
Tradiling · 1M ago

Tercera edición del MOOC Subtitular en línea

El próximo 26 de febrero se comenzará a impartir la tercera edición del MOOC Subtitular en línea en la plataforma Miríada X. El curso, de inscripción gratuita, pretende formar en las destrez...
Tradiling · 1M ago

Com no fomentar l’aprenentatge de llengües estrangeres

És a bastament conegut que per desenvolupar una carrera professional basada en estudis universitaris de grau el coneixement actiu d’una llengua estrangera, generalment l’anglès, és -si més n...
Tradiling · 1M ago

Lead us not into temptation

El pasado mes de diciembre el discurso sobre la traducción en el mundo occidental volvió por un momento a una de sus raíces, y a las primeras páginas de los diarios, de la mano de cierto Jor...
Tradiling · 1M ago

Quin és l’original i quina és la traducció?

Dit d’una altra manera, hi ha característiques que diferencien un text original i un text traduït? La pregunta no té resposta fàcil, ja que hi ha molts tipus de textos originals i molts tipu...
Tradiling · 2M ago

Oportunitats laborals en l’àmbit de la traducció i la interpretació jurídica

Habilitar-se com a traductor jurat de l’espanyol i accedir a les places de traductor/intèrpret al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación En un món tan líquid i canviant com és el del...