Add Your Blog | | Signup
Waldemar Ingdahl · 2d ago

Den smarta staden, en ny generation

De senaste åren har intresset förnyats för att diskutera städernas infrastruktur. Miljöfrågor och klimatfrågor diskuteras tillsammans med vad stadsplaneringen kan göra för att förbättra den ...
Waldemar Ingdahl · 1W ago

Oansenlig statuskonsumtion

Millennieskiftet var varumärkets storhetstid. Stora företagsloggor signalerade att bäraren av ett plagg hade vissa värderingar och även en viss ekonomisk förmåga. I dag, i mitten av 10-talet...
Waldemar Ingdahl · 2W ago

Läkemedelsindustrins förnyelse börjar i tillverkningen

Om då inte digital health har motsvarat förväntningarna, varifrån kommer då utvecklingen i läkemedelsbranschen?Medtech blir allt viktigare och det passar in i sjukvården kedja. Det går inte ...
Waldemar Ingdahl · 3W ago

Artificiell Intelligens i samtidsdebatten

Det var intressant att tala om artificiell intelligens och transhumanism på Automata:bieffekter, Den Reflekterande Ingenjören och Teologiska Högskolan Stockholm. Några spridda tankar.Automat...
Waldemar Ingdahl · 1M ago

Digital health, misslyckad disruption?

För några år sedan var digital health omtalat som den nya disruptionen. Nu skulle vårdkrisen lösas, medicinen skulle förbättras och stora data skulle slå igenom i folkhälsan. Digitaliseringe...
Waldemar Ingdahl · 1M ago

Transhumanism och posthumanism i filosofin och framtiden

Jag skriver den 21 maj 2017 om Transhumanism och posthumanism, på samma sida av staketet på Medium. Transhumanism och posthumanism följer på humanism och postmodernism till en följd av ett s...
Waldemar Ingdahl · 1M ago

Human-Robot Interaction. Heaven or Hell?

On 11 May, I was invited as a speaker to the conference Human-robot interaction: transhumanism, ethics and human rights, organized by the Stockholm School of Theology and with the assistance...
Waldemar Ingdahl · 1M ago

Artificiell Intelligens hos Den Reflekterande Ingenjören

Ingenjörer utan Gränser bjöd den 9 maj 2017 in till debattserien Den Reflekterande Ingenjören i Uppsala om den artificiella intelligensens möjligheter och risker. Fokus på paneldebatten skul...
Waldemar Ingdahl · 1M ago

Fem lärdomar från president Emmanuel Macron

Våga frifräsa från gamla institutionerPartier i Frankrike är mer centrerade till en person, men Emmanuel Macrons #jemarcheseul var ändå viktigt för att sätta fokus på de egna idéerna, snarar...
Waldemar Ingdahl · 1M ago

Inspelning av Frihetliga cyborger och bevakade kroppar

Nedan följer en inspelning av debatten Frihetliga cyborger och bevakade kroppar: etiska perspektiv på AI, gränser och kontroll i samband med Automata:bieffekter på Orionteatern. Läs även and...